Genetische diversiteit van Plasmodium vivax in Suriname

De diversiteit en de geografische spreiding van Plasmodium vivax (Pv) soorten in Suriname werd onderzocht in twee studies. Via een vingerprik werd bloed van Pv malaria positieve patiënten afgenomen in de periode januari – september 2006 (te Kwamalasemutu) en oktober 2006 – oktober 2007 (in Boven-Suriname, Brokopondo en Marowijne).

De genetische merkers Pv msp 1-F2, die coderen voor de zeer immunogene regio (F2) van het merozoïet- oppervlakte-eiwit 1, Pv cs, coderend voor het circumsporozoite eiwit en Pv msp3α, coderend voor het oppervlakte-eiwit merozoïet 3, werden onafhankelijk beoordeeld. We hebben een zeer diverse P. vivax populatie in Suriname aangetoond. Clustering van identieke genotypen bleek voor te komen in Kwamalasemutu, aangezien meer dan 50% van de isolaten die in deze regio waren verzameld niet alleen hetzelfde was voor de drie onderzochte genen, maar dit specifieke allelische soort werd niet in andere delen van Suriname gedetecteerd.

De genetische diversiteit van P.vivax in Oost- en Centraal Suriname leek minder te zijn dan in Zuid-Suriname. De ruimtelijke spreiding van het herhalingsaantal varianten leek willekeurig in de onderzochte gebieden. RFLP – analyse kon zowel het herhalingsaantal varianten met 19 en 21 herhalingen als het type VK210 onderscheiden.

Alle isolaten, aangeduid als VK210, waren identiek in de subtypering van pre- en post herhaling inserts (geen inserts). Echter, het merendeel van de monsters, hoewel onderverdeeld in drie subtypes, gebaseerd op RFLP – analyse, kon niet worden gekarakteriseerd als ofwel VK210, VK247 of vivax-achtig. Nucleotide sequentiëring, in samenwerking met CDC in Atlanta, heeft aangetoond dat alle geteste parasieten de nonrepeat GDRAD/AGQPA herbergden, alle isolaten als de klassieke VK210 variant karakteriserend.