Geschiedenis

De Stichting Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI) werd geproclameerd als uitvloeisel van een overeenkomst gesloten op 22 april 1966 tussen de Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling van Suriname, dhr. Albert Cameron en de plaatsvervangend Voorzitter van het College van Curatoren van de Rijksuniversiteit van Leiden, Mr. J.A.L.M. Loeff.

De eerste steen voor de bouw van het MWI werd op zaterdag 27 september 1969 om 10.30 uur gelegd door Mr. Barend W. Biesheuvel.
Het Bestuur van het MWI i.o. was als volgt samengesteld:
Mr. Barend W. Biesheuvel, Voorzitter
Dr. Standley M. Bellot (Suriname)
Dr. Rudy W. Jessurun (Suriname)
Prof. Dr. Johann R. von Ronnen (Leiden)
Prof. Dr. Jacobus D. Verlinde (Leiden)

Op maandag 4 september 1972 werd in de werkkamer van de Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling de akte gepasseerd, waardoor de Stichting Medisch Wetenschappelijk Instituut werd opgericht. De officiƫle opening vond plaats op zaterdag 30 juni 1973 door Mr. Barend W. Biesheuvel, maar bij de aanvang van het collegejaar 1972/1973 van de Faculteit der Medische Wetenschappen werd reeds gebruik gemaakt van de faciliteiten van het instituut.

Het eerste Bestuur van de Stichting MWI trad aan op 24 november 1972 en bestond uit:
Mr. Henry (Hein) L. de Vries, Voorzitter
Prof. Mr. Herman H. Maas (RijksUniversiteit Leiden)
Mr. Maarten D. van Wolferen (RijksUniversiteit Leiden)
Mr. C.J. Zwarts (Faculteit der Geneeskunde Leiden)
Mr. Olivier van der Geld (Vice President Hof van Justitie – Suriname)
Mr. Maurits G. de Miranda (Procureur Generaal – Suriname)
Drs. Pretaapnarian S.R. Radakishun (Directeur Voortgezet Hoger Onderwijs – Suriname).

Op de eerste bestuursvergadering werd besloten om de naam van Prof. Dr. Paul Christiaan Flu aan het instituut te verbinden.

Directeuren 1972 – heden
Dr. J.L.M. Lelyveld
Prof. Dr. Edwin G. Wijngaarde
Drs. Pretaap S.R. Radhakishun
Drs. Wim A. van Kanten
Drs. Wim Bakker
Prof. Dr. Rudi F.M. Lai A Fat
Drs. H. Marcel Tjon Jaw Chong MPH
Ir. Richard A. Mac Donald
Prof. Dr. Roy S. Panday
Nicolaas B. de Bel MSc MBA MPM
Drs. Bernadette M. Sabajo-Cederboom MSc.
Drs. Radjesh J. Ramadhin MSc.