Testen

In de laboratoria van de afdelingen Biochemie en Celbiologie van het Medisch Weten-schappelijk Instituut (MWI) worden diverse testen verricht voor patiënten van zowel huisartsen als specialisten. Met het SZF is er een overeenkomst gesloten voor de (gedeeltelijke) vergoeding van de volgende testen: ANF, prenatale karyotypering, postnatale karyotypering, beenmerg karyotypering en immuunfluorescentie. Voor deze testen wordt ook een eigen bijdrage in rekening gebracht.

Mee te nemen bescheiden:
  • Een verwijsbrief van de arts
  • Een garantiebrief (indien van toepassing)
  • Uw geldig verzekeringspasje
  • Uw legitimatiebewijs
Openingstijden:

Maandag t/m donderdag van 07.15u – 15.00u en vrijdag van 07.15u – 14.30u.
Voor meer info over de testen kunt u bellen op het nummer 441007 toestel 635/643 (Biochemie) of toestel 610 (Celbiologie).

Testen en tarieven:

TARIEVEN MWI laboratoriumtesten_001