Home

WELKOM BIJ HET PROF. DR. PAUL C. FLU MEDISCH WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT

slidermwi

ONZE VISIE
Het Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI) is een gerenommeerd onderzoeksinstituut voor het verrichten van biomedisch wetenschappelijk onderzoek, hetgeen bijdraagt aan verbetering van de Surinaamse gezondheidszorg.
De wetenschapsbeoefening levert bovendien een veelheid aan informatie en diensten in en buiten Suriname, die bijdragen aan:
de ontwikkeling van nieuwe technieken/testen in de gezondheidszorg,
de ontwikkeling van het algemeen kennisniveau (versterken van een kennis-economie),
het wetenschappelijk onderwijs van de Faculteit der Medische Wetenschappen.
Daarnaast biedt het Instituut in samenwerking met de Faculteit der Medische Wetenschappen de faciliteiten en de infrastructuur voor het verzorgen van het onderwijs van de Faculteit in het MWI.

ONZE MISSIE
Het verrichten van wetenschappelijk, maatschappij relevant biomedisch onderzoek en specifieke medische dienstverlening op basis van overeenkomsten met de Faculteit der Medische Wetenschappen en/of derden.
Het Instituut zal inspelen op de lokale en regionale wensen en behoeften in de gezondheidszorg;
Het instituut zal de maatschappij voorzien van wetenschappelijke informatie en diensten verlenen in en buiten Suriname.
Het Instituut zal blijven investeren in haar infrastructuur, zodat de randvoorwaarden vereist voor het onderwijs van de Faculteit binnen het MWI gegarandeerd blijven.

Actieve samenwerking met binnenlandse en buitenlandse instituten en organisaties, alsmede participatie in internationale onderzoekprogramma’s, zal centraal staan.