Incidentie in Suriname van door het Herpes Simplex Virus veroorzaakte oogziekten

De incidentie en epidemiologie van herpes simplex virus type 1 (HSV-1), type 2 (HSV-2) en varicella zoster virus (VZV) bij oogziekten in Suriname werd beoordeeld in een transversaal prospectief onderzoek. Ooguitstrijkjes werden gemaakt van 91 patiënten die zich tussen november 2008 en augustus 2010 in het Academisch Ziekenhuis aanmeldden met een vermoedelijke HSV ooginfectie en geanalyseerd met een PCR-gebaseerde HSV test. Oftalmische HSV infecties vertoonden overwegend HSV-1 (79%), 12% herbergde VZV, 3% HSV-2 en 6% een mengeling van HSV-1/HSV-2 infectie.

De eerste rapportage van de jaarlijkse incidentie van door herpes veroorzaakte oculaire ziekten in Suriname werd geschat op 11.4 per 100.000 persoonsjaren [95 % CI, 4.8-18.1]. Er werden geen duidelijke leeftijd-, etnisch- of geslachtsgebonden verschillen in incidentie waargenomen. Ook werd er geen seizoengebonden trend waargenomen.

Publicatie:
Incidence of Alpha-Herpes virus induced ocular disease in Suriname
Journal of Medical Virology 84,1937–1942 (2012)