Forensisch DNA

Hoofd: Prof. Dr. Malti R. Adhin
Contact: (597) 441007 / 441009 ext. 635

Naast medische dienstverlening heeft het Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI) haar deskundigheid op het gebied van DNA onderzoek ook ingezet ten behoeve van het Ministerie van Justitie en Politie, om het forensisch DNA onderzoek in Suriname op te zetten. Op 12 augustus 2010 is de samenwerking tussen het Ministerie en het MWI geformaliseerd middels het ondertekenen van een overeenkomst. De benodigde apparatuur en bijbehoren zijn aangeschaft uit restant sectorfonds middelen van het Ministerie en een samenwerking is gestart met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De forensische ruimten zijn ingericht, de protocollen voor de labsetting zijn gereed-gemaakt en er is aandacht besteed aan het aanpassen van het labtraject van opwerking van spoor tot DNA profiel aan forensische standaarden.

In 2012 is het validatie traject afgesloten, waarbij een onbekend door NFI geprepareerd panel met sporen in verschillende verdunningen en op verschillend dragermateriaal van bloed, speeksel, sperma alsook mengprofielen succesvol is geanalyseerd. De formele launch van het Forensisch DNA laboratorium is geschied op 17 december 2012, in aanwezigheid van de gehele justitiële top. De introductie van een kwaliteits-managementsysteem (ISO 17025) geschiedt in samenwerking met het NFI en met de Amerikaanse Ambassade wordt gewerkt aan het opzetten van een DNA databank conform FBI standaarden.

Krantenartikelen:

Dienstverlening_Opzetten Forensisch DNA onderzoek