Trends van Influenza infectie in Suriname

De trends van de influenza-infectie in Suriname werden beoordeeld in de periode van februari 2010 tot maart 2011. Neus- en keeluitstrijkjes van 348 patiënten die ofwel in het ziekenhuis waren opgenomen met een ernstige acute infectie van de luchtwegen, of die zich aandienden op peilstations met symptomen van acute luchtweginfecties, werden verzameld en met de real-time RT-PCR test gescreend op influenzavirusinfecties. Influenza B werd gedetecteerd in 16% van de monsters, terwijl 19% kon worden geïdentificeerd als influenza A positief, waarvan 58% pandemische H1N1 en 42% seizoengebonden H3N2 positief waren. Er werden geen gevallen van seizoensgebonden H1N1 gedetecteerd.

Influenza-infectie lijkt in Suriname het hele jaar door voor te komen, met een piek in juli, augustus en januari en een zeer lage incidentie in november en december. Ieder influenza soort werd opgelopen in twee verschillende temporele patronen gedurende de onderzoeksperiode. Influenza B was het overheersende virus dat circuleerde in juli, terwijl alle drie influenza typen aanwezig waren in januari. Het totale percentage van positieve pandemische influenza (pH1N1) was 11%, waarbij er in april een daling optrad, en een tweede golf zich in januari voordeed.

Alle drie influenza typen troffen voornamelijk jonge kinderen en pH1N1 en Influenza B vertoonden een verhoogde incidentie bij mannen in tegenstelling tot H3N2.

Publicatie:
Trends of Influenza Infection in Suriname
Influenza and Other Respiratory Viruses 7(5), 629–633 (2013):Onderzoek_determination od mdr-1