Prevalentie van hoog-risico Humaan Papilloma Virus in baarmoederhalskanker in Suriname

Het doel van deze studie is om de HPV-prevalentie en genotype distributie in baarmoederhalskanker in Suriname te bepalen. Baarmoederhalskanker is de overheersende maligniteit en de tweede belangrijke oorzaak van kanker gerelateerde sterfgevallen bij vrouwen in Suriname.

Humaan papillomavirussen (HPVs) zijn kleine DNA-virussen die de slijmvliezen en de epitheliale huidcellen infecteren. Er zijn meer dan 150 HPV types geïdentificeerd waarvan meer dan 10 worden geclassificeerd als hoog risico en 7 als vermoedelijke hoog-risico HPV types. De hoog-risico HPV types worden gekenmerkt als de belangrijkste etiologische agens voor de ontwikkeling van baarmoederhalskanker, terwijl laag-risico HPV types goedaardige kwalen zoals genitale wratten veroorzaken. Hoog-risico HPV is wereldwijd aanwezig in meer dan 99,7% van cervicale carcinomen met HPV types 16 en 18 als de twee meest voorkomende soorten van invasieve kanker.

In deze prevalentie studie zullen we alle biopten van patiënten in Suriname bij wie in 2010 en 2011 de diagnose baarmoederhalskanker is vastgesteld, onderzoeken. Kenmerken van de patiënt en de testresultaten zullen worden beoordeeld en DNA zal worden geëxtraheerd uit opgeslagen weefsel dat in formaline is gefixeerd en is ingebed in paraffine.

De kwaliteit van het geëxtraheerde DNA wordt gecontroleerd en de HPV infectie wordt gedetecteerd met een master-nested PCR combinatie, gebruikmakend van consensus primers. Individuele HPV typering zal worden uitgevoerd voor 12 soorten met een hoog-risico en de twee meest voorkomende laag-risico HPV-types.

Deze prevalentie studie zal Suriname niet alleen voorzien van nationale epidemiologische HPV data, maar ook van wetenschappelijke gegevens om aanwijzingen te geven voor de verwachte effectiviteit van huidige en toekomstige HPV-vaccinaties en voor de gevolgen van toekomstige HPV-screening.

Onderzoek_molecular markers