Opzetten van een testsysteem in Suriname voor het testen van urogenitale Chlamydia trachomatis

De totale prevalentie in Suriname van Chlamydia trachomatis in een populatie met een hoog risico werd onderzocht bij patiënten die in de periode maart – augustus 2008 (n = 200) een bezoek brachten aan de Dermatologische Dienst.

De totale prevalentie van CT was 12.5 %, waaronder 14% bij mannen en 11% bij vrouwen. Uitgebreide typering van C. trachomatis, gebaseerd op serologische differentiatie van antigene epitopen op MOMP, vertoonden een variëteit van ten minste 9 genotypen (twee D-varianten) van de 13 urogenitale pathogenen die in ons testsysteem worden onderscheiden.

De overheersende serotypen zijn type D/Dv (26%) en E (26%), gevolgd door F (17%), hetgeen overeenkomt met andere gegevens over het percentage van urogenitale syndromen veroorzaakt door deze serotypen.