Bepaling van MDR1 kopieaantallen in Suriname

Recente studies beschouwen verhoogde kopieaantallen van pfmdr1, en niet pfmdr1 polymorfismen, als de belangrijkste determinant van in vivo resistentie tegen Mefloquine en verminderde gevoeligheid in vitro tegen Artesunate en Lumefantrine.

In een retrospectief moleculair onderzoek hebben we een evaluatie gepleegd van de frequentie van verhoogde kopieaantallen van het pfmdr1-gen in DNA van de parasiet, verkregen gedurende twee periodes (2005: n = 41 en 2009: n = 27),  van patiënten die wonen/werken in geografisch verschillende locaties in het land, waaronder de mijnbouw gebieden.

Van de monsters met een meetbaar kopieaantal, vertoonden 89% een enkelvoudige kopie van het Plasmodium falciparum multi-drug resistentie gen pfmdr1, terwijl bij 11% multi-kopieën konden worden gedetecteerd.

Onze resultaten dragen bij aan de status van Zuid-Amerika, aangezien de rapporten over pfmdr1 kopieaantallen in Zuid-Amerika beperkt waren tot Peru, waar slechts isolaten met enkelvoudige kopieën werden gedetecteerd, en Venezuela, met 12 % multi-isolaten.

Onze resultaten versterken de resultaten van Venezuela die aangeven dat verhoogde pfmdr1 kopieaantallen ook opduiken in Zuid-Amerika, wat alertheid voor een opkomende resistentie rechtvaardigt.

Publicatie:
Increased pfmdr1 copy number in Plasmodium falciparum isolates from Suriname
Trop Med Internat. H 18 (7), 796–799 (2013)