Forensische DNA-testen nu mogelijk in Suriname


Het forensisch DNA laboratorium in het Medisch Wetenschappelijk Instituut kan sinds kort forensische DNA-testen uitvoeren. Hiermee heeft de Surinaamse justitie de beschikking gekregen over een uiterst sterk middel voor bewijsvoering. Bij de lancering van het laboratorium, vorige maand, hebben verschillende sprekers hun hoge verwachtingen uitgesproken over de resultaten van uit te voeren onderzoekingen, zegt de voorlichting van Justitie en Politie. Procureur-generaal Subhaas Punwasi gaf aan dat met de ingebruikname van het Forensisch DNA Laboratorium een hoger oplossingspercentage van strafzaken te verwachten is. Nico de Bel, directeur van het MWI ziet de ingebruikname van het laboratorium als een mijlpaal voor de Surinaamse rechtsgang. Minister Edward Belfort was uiterst ingenomen met een eigen forensisch DNA laboratorium en hij feliciteerde het MWI en in het bijzonder Malti Adhin, hoofd van het forensisch DNA lab, met de behaalde mijlpaal. Hij sprak ook zijn erkentelijkheid uit aan het adres van de Nederlandse zaakgelastigde en de Amerikaanse ambassadeur voor hun financiële ondersteuning.

Harde bewijzen leveren
Het volledig proces van de categorisatie van de sporen, het isoleren van DNA, het kwantificeren en vermenigvuldigen van het DNA (met de Polymerase Chain Reaction PCR-technologie) en uiteindelijk de DNA profilering/analyse wordt nu uitgevoerd in Suriname. In eerste instantie zal worden gewerkt met de biologische sporen bloed, speeksel, sperma en haar. De vergelijking van DNA profielen van sporen met mogelijke verdachten kan nu harde bewijzen leveren in moordzaken, zedendelicten en zelfs ook bij inbraken. DNA bewijs kan niet alleen worden ingezet als bewijs ter veroordeling van de schuldigen maar ook als bewijs voor het vrijpleiten van onschuldigen. In 2009 werd de werkgroep Surinaams Forensisch Instituut (SFI) onder leiding van advocaat-generaal Roy Baidjnath Panday geïnstalleerd om de voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor de totstandkoming van het Instituut. De taak van het SFI is om de forensisch onder-zoeksgebieden in Suriname te professionaliseren en uit te breiden. Hiertoe behoren onder meer de gebieden pathologie, chemie en ballistisch onderzoek en daarnaast de introductie van forensisch DNA, geeft Justitie en Politie aan.

Geavanceerde technologie
DNA testing is een geavanceerde technologie, die niet alleen high tech equipment, gescheiden en nauwkeurig gecontroleerde laboratorium faciliteiten vereist, maar tevens zeer specialistische expertise. Het ministerie van Justitie en Politie heeft in 2010 een overeenkomst gesloten met het Medisch Wetenschappelijk Instituut om dit proces op te zetten en met het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) is een contract getekend om de nodige assistentie te verlenen. In oktober 2011 werd in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut een validatietraject ingezet. Het MWI heeft alle drie fasen van het validatieproces succesvol afgesloten op 12 september 2012. In het laatste kwartaal van 2012 zijn er verdiepingstrainingen verzorgd voor de Forensische Sporen-zoekers van het KPS.

Het MWI heeft een onafhankelijke positie, goede laboratoriumfaciliteiten en weten-schappelijke ervaring. In het moleculair laboratorium van het MWI werden reeds DNA-onderzoeken voor de gezondheidszorg gedaan.

Medisch Wetenschappelijk Instituut Suriname gaat strijd aan tegen baarmoederhalskanker

Het Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI) heeft haar dienstverlening uitgebreid met de detectie en typering van het Humaan Papilloma Virus. Dit virus is een belangrijke factor bij baarmoederhalskanker. Nico B. de Bel, de nieuwe directeur van het MWI, laat dat weten. MWI-directeur Nico de Bel geeft aan dat ”Diagnostiek en epidemiologische data van infectieziekten meestal ontbreken in Suriname. Binnen het MWI is de afdeling Biochemie, waar het moleculair laboratorium een onderdeel van is, verantwoordelijk voor het detecteren (opsporen) en identificeren van niet detecteerbare ziekteverwekkers in Suriname zoals het Dengue virus. Binnen het MWI is de afdeling Biochemie, onder verantwoordelijkheid van prof. dr. Malti R. Adhin, verantwoordelijk voor het ontwikkelen en inzetten van testen in Suriname. De afdeling van prof. dr. Malti R. Adhin heeft het moleculaire HPV detectie & typering testsysteem opgezet met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid en de UNFPA. De afdeling kan niet alleen de hoge risicotypes detecteren, maar ook de veelvuldige lage risicotypes. De directeur vervolgt met te stellen dat “De strijd tegen baarmoederhalskanker ook moet worden gevoerd in Suriname; wereldwijd overlijden er jaarlijks bijna 300.000 vrouwen, waarvan het merendeel in ontwikkelingslanden. Een vroege detectie is van groot belang voor een succesvolle behandeling, omdat de ontwikkeling van de kanker ongeveer 10 tot 15 jaar kan duren. Introductie van deze diagnostiek resulteert in het tijdig inzetten van de behandeling, met als gevolg een verlaging van de kankerincidentie en het terugdringen van overlijden door baarmoederhalskanker.”

Het Medisch Wetenschappelijk Instituut is ook gestart met wetenschappelijk onderzoek van het aantal gevallen van HPV in baarmoederhalskanker in Suriname. Dit onderzoek zal niet alleen inzicht verschaffen, maar zal tevens worden gebruikt om informatie te kunnen krijgen voor een bewust vaccinatieprogramma. Tot slot geeft Nico de Bel nog aan. “Met de introductie van deze testmogelijkheid in Suriname levert het MWI in samenwerking met de Faculteit der Medische Wetenschappen wederom een directe bijdrage aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Het doen van toegepast onderzoek aan de universiteit is van belang voor de gemeenschap.”