Forensische DNA-testen nu mogelijk in Suriname


Het forensisch DNA laboratorium in het Medisch Wetenschappelijk Instituut kan sinds kort forensische DNA-testen uitvoeren. Hiermee heeft de Surinaamse justitie de beschikking gekregen over een uiterst sterk middel voor bewijsvoering. Bij de lancering van het laboratorium, vorige maand, hebben verschillende sprekers hun hoge verwachtingen uitgesproken over de resultaten van uit te voeren onderzoekingen, zegt de voorlichting van Justitie en Politie. Procureur-generaal Subhaas Punwasi gaf aan dat met de ingebruikname van het Forensisch DNA Laboratorium een hoger oplossingspercentage van strafzaken te verwachten is. Nico de Bel, directeur van het MWI ziet de ingebruikname van het laboratorium als een mijlpaal voor de Surinaamse rechtsgang. Minister Edward Belfort was uiterst ingenomen met een eigen forensisch DNA laboratorium en hij feliciteerde het MWI en in het bijzonder Malti Adhin, hoofd van het forensisch DNA lab, met de behaalde mijlpaal. Hij sprak ook zijn erkentelijkheid uit aan het adres van de Nederlandse zaakgelastigde en de Amerikaanse ambassadeur voor hun financiƫle ondersteuning.

Harde bewijzen leveren
Het volledig proces van de categorisatie van de sporen, het isoleren van DNA, het kwantificeren en vermenigvuldigen van het DNA (met de Polymerase Chain Reaction PCR-technologie) en uiteindelijk de DNA profilering/analyse wordt nu uitgevoerd in Suriname. In eerste instantie zal worden gewerkt met de biologische sporen bloed, speeksel, sperma en haar. De vergelijking van DNA profielen van sporen met mogelijke verdachten kan nu harde bewijzen leveren in moordzaken, zedendelicten en zelfs ook bij inbraken. DNA bewijs kan niet alleen worden ingezet als bewijs ter veroordeling van de schuldigen maar ook als bewijs voor het vrijpleiten van onschuldigen. In 2009 werd de werkgroep Surinaams Forensisch Instituut (SFI) onder leiding van advocaat-generaal Roy Baidjnath Panday geĆÆnstalleerd om de voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor de totstandkoming van het Instituut. De taak van het SFI is om de forensisch onder-zoeksgebieden in Suriname te professionaliseren en uit te breiden. Hiertoe behoren onder meer de gebieden pathologie, chemie en ballistisch onderzoek en daarnaast de introductie van forensisch DNA, geeft Justitie en Politie aan.

Geavanceerde technologie
DNA testing is een geavanceerde technologie, die niet alleen high tech equipment, gescheiden en nauwkeurig gecontroleerde laboratorium faciliteiten vereist, maar tevens zeer specialistische expertise. Het ministerie van Justitie en Politie heeft in 2010 een overeenkomst gesloten met het Medisch Wetenschappelijk Instituut om dit proces op te zetten en met het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) is een contract getekend om de nodige assistentie te verlenen. In oktober 2011 werd in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut een validatietraject ingezet. Het MWI heeft alle drie fasen van het validatieproces succesvol afgesloten op 12 september 2012. In het laatste kwartaal van 2012 zijn er verdiepingstrainingen verzorgd voor de Forensische Sporen-zoekers van het KPS.

Het MWI heeft een onafhankelijke positie, goede laboratoriumfaciliteiten en weten-schappelijke ervaring. In het moleculair laboratorium van het MWI werden reeds DNA-onderzoeken voor de gezondheidszorg gedaan.