Viral Load Bepaling van HIV

De afdeling heeft sinds 5 maart 2012 deze bepaling als dienst aangeboden ter ondersteuning van de klinische HIV-zorg. HIV viral load bepaling met Real Time PCR is van belang voor de effectiviteit-bepaling van een ingezette therapie of veranderde condities. De test geschiedt met de internationaal voor HIV Viral Load gevalideerde COBAS TAQMAN equipment en het internationaal gehanteerde ROCHE protocol, waarmee een minimum van 47 copies/ml kan worden gedetecteerd.