Viral Load Bepaling van Hepatitis B (HBV) en C (HCV)

De afdeling Biochemie heeft sinds 1 juni 2011 deze bepalingen officieel als dienst aangeboden. Er wordt gebruik gemaakt van het internationaal gevalideerde Roche protocol en de Roche equipment, waarmede een minimum van 25 IU/ml kan worden gedetecteerd. Deze Viral load bepaling meet HCV RNA waarden en kan worden gebruikt om de virologische respons op HCV therapie te monitoren. Het kan daarom ondersteuning bieden bij de beslissing om te beginnen met antivirale therapie, invloed op de dosering en de behandelduur en identificatie van resistente stammen.

COBAS Meritha