MWI wordt het Nationaal Influenza Centrum

Influenza is nog steeds een wereldwijde ziektelast die 5-15% van de bevolking over de hele wereld treft. Het gaat dan vooral om personen in de hoge risicogroepen (zeer jonge kinderen, ouderen en mensen met onderliggende medische aandoeningen).

Het Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI) voert sinds 2009 laboratoriumtesten uit voor het Nationaal Influenza Programma. Op 23 september 2015 heeft het Ministerie van Volksgezondheid het MWI aangewezen als het Nationaal Influenza Centrum (NIC) voor Suriname, met Prof. Dr. Malti R. Adhin als coördinator. Het MWI zal als Nationaal Influenza Centrum een schakel zijn tussen de WHO en het land van herkomst bij alle vragen over virologische en epidemiologische surveillance van Influenza en andere respiratoire virussen.

De Influenza surveillance in Suriname bestaat uit bewaking van ernstige acute respiratoire virussen (SARI) en zal in 2016 ook de bewaking van influenza-achtige (ILI) ziektebeelden bevatten. De SARI sentinel sites zijn: het ’s Lands Hospitaal (LH), het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN) en de intensive care van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP-ICU). De ILI sentinel sites zullen zijn: de polikliniek van drs. A. Voigt te Paramaribo en de regionale gezondheidscentra in de districten Commewijne en Wanica (Lelydorp). Het MWI zal als NIC klinische monsters blijven testen voor de nationale surveillance van acute respiratoire virussen en zal ook monsters testen in het kader van de surveillance van influenza achtige ziektebeelden.

Naast het opsporen en subtyperen van Influenza virussen voor alle surveillance monsters zal het MWI ook moleculaire testen implementeren voor zes andere respiratoire virussen: Para-influenza 1, 2 en 3, het humaan metapneumovirus, het respiratoir syncytieel virus en het adenovirus. Regelmatige analyse en rapportage via de web-based online systemen van de WHO (WHO FluNet en WHOFluID), zal influenza specialisten wereldwijd continu voorzien van informatie over de activiteit van influenza en influenza achtige ziektebeelden in Suriname en zal ook tijdige reacties op uitbraken of circulatie van ongebruikelijke virussen mogelijk maken.

Een derde functie van het NIC is virus isolatie van lokaal verzamelde klinische monsters. Deze techniek, die nieuw is voor Suriname, zal worden opgezet in samenwerking met het Center of Disease Control (CDC). In de toekomst zullen geïsoleerde virus monsters worden verzonden naar het CDC. De tijdige verstrekking van influenzavirus isolaten biedt het Global Influenza Surveillance Netwerk van de WHO de optie om isolaten die in Suriname circuleren ook op te nemen in de influenzavirus samenstelling van het influenza vaccin voor het komende griepseizoen.
Het MWI zal als NIC Suriname op die manier bijdragen aan de verbetering van nationale en wereldwijde influenza preventie- en bestrijdingsmaatregelen.

Reacties zijn gesloten.