Wetgeving DNA Onderzoek

De Ontwerpwet houdende regels met betrekking tot de instelling van een DNA-databank voor strafzaken (Wet DNA-databank in strafzaken) en de Ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met DNA-onderzoek in Strafzaken (S.B. 1977 no. 94, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2012 no. 61) zijn op 8 april 2014 in eerste ronde behandeld in de Nationale Assemblee. Beide wetten hebben op 17 juni 2014 kamerbrede ondersteuning gekregen en zijn met algemene 37 stemmen aangenomen.

Door het Wetboek van Strafvordering nader te wijzigen, krijgt het DNA-onderzoek een wettelijke grondslag, terwijl de uitvoering daarvan wordt omgeven met een reeks gedetailleerde procedures, teneinde de rechten van de verdachten, de zorgvuldigheid van de monsteropnames en de betrouwbaarheid van het hele DNA-onderzoek te kunnen waarborgen. DNA-onderzoek wordt nu ook mogelijk op bevel ten aanzien van een bekende verdachte en bij veroordeelden.

Anders dan het DNA-onderzoek bij verdachten, dat geschiedt ten behoeve van de opsporing, vervolging en berechting, gaat het bij het DNA-onderzoek bij veroordeelden om het vergemakkelijken van de opsporing van oude (“cold cases”) en nieuwe strafbare feiten. De DNA-databank vormt in dit geheel het archief waarin volgens de in de onderhavige wet voorgeschreven procedures, DNA-profielen worden opgeslagen om in toekomstige strafzaken als vergelijkingsmateriaal te dienen. De DNA-databank voor strafzaken heeft, naast de bevordering van de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten, ook een preventieve werking.

Het wachten is nu op de afkondiging van de wetten.

Bron:
Memorie van Toelichting Wet DNA-onderzoek in Strafzaken
Memorie van Toelichting Wet DNA-databank in Strafzaken

Krantenartikel: Goedkeuring DNA-wet enorme sprong vooruit