Detectie en typering Influenza B en A
(Real – Time PCR)

De pandemie van Influenza A H1N1 heeft sinds april 2009 in bijna 200 landen, inclusief Suriname, slachtoffers gemaakt. Tijdens de eerste outbreak in juni was het in Suriname niet mogelijk om het virus aan te tonen en het patiëntenmateriaal werd o.a. naar Nederland en Trinidad verzonden voor diagnose.

In september 2009 is het MWI op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid gestart met het opzetten van de diagnostiek voor het Influenza virus, waarbij het genetisch materiaal (RNA) van het virus met behulp van de Real Time PCR technologie wordt gedetecteerd. Het in Suriname opgezet testsysteem kan naast Influenza B, Influenza A, Influenza A H1N1 (seasonal & pandemic) en Influenza A H3N2, ook het beruchte H5N1 vogelgriepvirus detecteren. De kortere wachttijden voor het resultaat betekenen een verbeterde nationale surveillantie, waarbij met name bij nieuwe outbreaks een effectieve en gecoördineerde aanpak mogelijk wordt.

Sinds 5 februari 2010 worden alle monsters, afgenomen in het kader van de nationale surveillantie binnen Suriname, naar het laboratorium van de afdeling Biochemie gezonden voor diagnostiek en subtypering. Het laboratorium is ter waarborging van de kwaliteit van haar Influenza testen aangesloten bij het External Quality Assessment Program (EQAP) van de Global Influenza Program van de WHO en heeft zowel in 2010, 2011, 2012 en 2013 een testscore van 100% behaald.

Krantenartikel:
MWI introduceert Influenza A H1N1-test in Suriname

Publicatie:
Trends of influenza infection in Suriname
Influenza and Other Respiratory Viruses 7(5), 629–633 (2013)

Onderzoek_Trends of Influenza