Nationale malaria genenbank (NMGB)

Het opzetten van een nationale malaria genenbank in februari 2009 in het Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI), met financiële ondersteuning van de Amazon Malaria Initiative (AMI/RAVREDA), was bedoeld om van alle malaria positieve patiënten in Suriname een bloedmonster als dried blood spot (DBS) op te slaan.

De Surinaamse NMGB is de eerste gekarakteriseerde en gerangschikte Plasmodium gen opslag in de regio en creëert de mogelijkheid voor de beantwoording van toekomst-vragen middels retrospectief moleculair biologisch malaria onderzoek.

Dienstverlening_National malaria Gene Bank