Herpes Simplex Virus (HSV) bepaling in oculaire samples

In 2010 heeft de afdeling Biochemie, met financiële ondersteuning van de Research Development Fund (RDF) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, de HSV testing in oculaire samples in Suriname opgezet.

Keratitis, conjunctivitis, uveitis en scleritis kunnen zowel door allergie, trauma, virale of bacteriële infecties worden veroorzaakt en zijn klinisch moeilijk te onderscheiden. Deze test kan de oogarts uitsluitsel geven over een virale oorzaak, waardoor tijdige behandeling van de positieve patiënten met antivirale medicatie mogelijk wordt en oogschade beperkt kan blijven. De test, die tevens onderscheid maakt tussen een HSV-1, HSV-2 en Varicella Zoster infectie, is sinds februari 2011 officieel in het dienstenpakket van het MWI opgenomen.

Publicatie:
Incidence of Alpha-Herpes virus induced ocular disease in Suriname

[Journal of Medical Virology 84, 1937 – 1942 (2012)]