MWI en Medische Faculteit verrijken kennis over de beoordelingscyclus

Leidinggevenden van het Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI) en de Faculteit der Medische Wetenschappen volgen op maandag 18 december 2017 een training in de Human Resource Cyclus, ook wel beoordelingscyclus genoemd. De training wordt verzorgd door drs. Sandra Panka-Bijlhout MPA.
Middels deze training krijgen de deelnemers handvatten aangereikt om de beoordeling van medewerkers te verbeteren. Deelnemers worden getraind in de verschillende onderdelen van de beoordelingscyclus, t.w. planningsgesprekken, functionerings-gesprekken en beoordelingsgesprekken. Zij worden gewezen op het gevaar van beoordelingsfouten, waarbij slechts één fout de medewerker zwaar wordt aangerekend, of de medewerker op slechts één goede handeling wordt gewaardeerd.
Een belangrijk onderdeel van de training is het voeren van twee gesprekken, terwijl er ook aandacht wordt besteed aan de relatie tussen de persoonlijke doelen, de afdelingsdoelen en de organisatie doelen.
De trainees zullen na de training gebruik maken van nieuwe formulieren, via coachend leiderschap medewerkers ontwikkelen en tussentijds hun functioneren evalueren.
De training wordt bijgewoond door leidinggevenden op het niveau van Professor, PhD, MSc en leidinggevenden op lager niveau.
Foto bij Persbericht MWI