Malaria recrudescentie

Deze dienstverlening is van belang bij wetenschappelijk malaria onderzoek naar de effectiviteit van de verschillende therapieën. Middels moleculaire karakterisatie kan in geval van een malaria relapse, onderscheid worden gemaakt tussen een malaria recrudescentie of een malaria reïnfectie. Bij deze test wordt gebruik gemaakt van gepaarde patiënten filters.