Humaan Papilloma Virus detectie & typering

Humaan Papilloma Virus (HPV) infectie is de voornaamste etiologische determinant voor cervicale neoplasie. Wereldwijd is high-risk HPV in meer dan 99.7% van de cervicale carcinomas aanwezig. Introductie van de HPV detectie als diagnostiek in Suriname maakt HPV detectie in een vroeg stadium mogelijk. Indien uit typering blijkt dat er sprake is van een high risk type, kan tijdige behandeling worden ingezet met als gevolg een verlaging van de kanker incidentie en een vermindering in de mortaliteit door baarmoederhalskanker.

Met financiële ondersteuning van de UNFPA en het Ministerie van Volksgezondheid is een HPV detectie & typeringsysteem opgezet waarmee, naast de elf meest voorkomende high risk types, ook de veelvuldig voorkomende low risk subtypes 6 en 11 kunnen worden aangetoond. Het opgezette HPV typering testsysteem zal de overheid in staat stellen om HPV-screening van vrouwen te introduceren in de strijd tegen baarmoederhalskanker en gebruik van het typeringsprotocol zal bovendien inzicht verschaffen in de prevalentie van HPV in Suriname. Advies bij vaccinkeuze en studies ter bepaling van de effectiviteit van VIA testing en HPV vaccinatie programma’s worden hierdoor mogelijk gemaakt.

De test is vanaf 1 juni 2012 beschikbaar binnen de Surinaamse gezondheidszorg. Het testsysteem is uitermate geschikt om ook in andere low resource setting landen te worden toegepast.

Krantenartikelen:
MWI bindt strijd aan tegen baarmoederhalskanker
MWI gaat strijd aan tegen baarmoederhalskanker

Dienstverlening_Humaan Papilloma Virus Detectie