Onderzoek Biochemie

Malaria

De Malaria onderzoekslijn is sinds 2001 een belangrijke research pijler. Gezien de beschikbaarheid in Suriname van zowel een goede malaria surveillance als een goede diagnostiek en therapie, ligt het accent van dit thema op fundamentele research.

Hierbij wordt onderzoek verricht naar de werkingsmechanismen en naar determinanten zowel voor resistentie als voor het klinisch verloop. Bovendien wordt getracht de kiemsurveillance [de integratie van moleculair-biologische diagnostiek en typering en epidemiologie met grote databases van “fingerprints”, met een volksgezondheidsdoelstelling of een lokaal/regionaal epidemiologische doelstelling] te introduceren in Suriname.

De afdeling Biochemie heeft een bijdrage geleverd aan de uitverkiezing van Suriname tot PAHO’s Malaria Champion of the America’s 2010.

Ga terug naar BIOCHEMIE